MBM REAL - investiční a developerská činnost

Mgr. Petr Maršálek - jednatel
telefon: +420 777 948 291, +420 547 424 424
e-mail: petr.marsalek@mbmreal.cz, info@mbmreal.cz
ID schránky: vpwkrki

Václav Mrázek
- technické informace
telefon: +420 736 763 740
e-mail: vaclav.mrazek@mbmreal.cz

MBM Real s.r.o., Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad
IČ: 25543831, DIČ: CZ 25543831
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 31922
č.ú.: 2102954058/2700 (CZK) - UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

 

-->